The Allergy Institute MasterClass 2023

Voor de MasterClass Allergie hebben we het maximum aantal deelnemers bereikt. Helaas kunnen we momenteel geen nieuwe inschrijvingen meer verwerken. Wel kunnen we u op een reservelijst plaatsen. Zou u dat willen? Stuur dan een mail naar:

Graag willen we je uitnodigen voor The Allergy Institute MasterClass 2023.

20 en 21 april 2023

Tijdens deze interactieve multidisciplinaire MasterClass willen we kennis en inzichten met je delen over: Diverse richtlijnen in relatie tot allergie van de luchtwegen en hoe deze te implementeren in je dagelijkse praktijk, het opzetten van een multidisciplinair overleg en de toegevoegde waarde hiervan. We besteden aandacht aan therapietrouw en hoe daar invulling aan te geven en het meten van effectiviteit van allergie immunotherapie. Ook kijken we naar de toekomst en de plaats van digitale technologie en kunstmatige intelligentie in de behandeling van patiënten met een inhalatieallergie.

We willen je aanmoedigen om met één of meerdere collega’s van verschillende disciplines uit je ziekenhuis/instelling deel te nemen aan deze unieke MasterClass aangezien allergie een systemische multi-orgaan aandoening is.

Sprekers:

  • Drs. Gordon Slabbers (kinderarts)

  • Dr. Gert-Jan Braunstahl (longarts)

  • Dr. Ajda Rowshani (internist-allergoloog-klinisch immunoloog)

  • Dr. Lisa van der Putten (KNO-arts)

  • Dr. Cor Stengs (KNO-arts)

  • Dr. Bas op de Coul (KNO-arts)

Meer informatie vind je op https://ikregistreerme.nl/